Beroepscode agogen inzien

De code is geen handleiding met precieze richtlijnen of 'receptenboek,' maar beschrijft de beroepsnormen die voor professionals in de sociaal (ortho)pedagogische hulpverlening gelden. Bij moeilijke vragen en dilemma's dient de code als leidraad voor het professionele handelen en als toetssteen voor de eigen oordeelsvorming.

Klik op onderstaande uitgave om de Code in te zien in een digitale bladerbrochure. De Code is tevens als boekje te bestellen in de webwinkel. Downloaden als PDF is helaas niet mogelijk.

Let op: er vinden regelmatig trainingen plaats 'Introductie Beroepscode en tuchtrecht' waarin de beroepsethiek centraal staat. Zie voor actuele data de online agenda.