Over Platform Agogen

Wat is Platform Agogen?
Platform Agogen is mede mogelijk gemaakt door de NVMW met als doel om social professionals werkzaam in of betrokken bij sociaal (ortho)pedagogische hulpverlening een landelijk platform te bieden waar zij op een laagdrempelige wijze met elkaar in contact kunnen komen. Juist nu is dat belangrijk, in een tijd waarin professionals allerlei ontwikkelingen meemaken in het kader van veranderingen in het sociale domein.

Vragen, oplossingen, informatie en ambities met elkaar delen, discussie stimuleren. Dit platform biedt de mogelijkheid om bij te dragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van uw beroep. Ook is er de mogelijkheid tot belangenbehartiging.

De mening van professionals kan via Platform Agogen betrokken worden bij beleidsontwikkelingen waarover in Den Haag wordt meegepraat. Platform Agogen staat voor uitwisselen, informeren, participeren en belangenbehartiging.

Wat wordt uw bijdrage?

NVMW
De Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW), waar Platform Agogen onderdeel van uitmaakt, is voor u als sociaal agogisch werker dè aangewezen beroepsvereniging. De vereniging was oorspronkelijk alleen gericht op maatschappelijk werkers, maar vanaf 2012 zijn ook sociaal agogisch werkers van harte welkom! De NVMW biedt u de mogelijkheid om te participeren in op uw functie gerichte netwerken zoals Functiegroepen en Regionetwerken. De NVMW geeft u mogelijkheden om u verder te professionaliseren door studiebijeenkomsten en om u te profileren, zowel binnen de eigen organisatie als op landelijk niveau.