Professionals

Platform Agogen biedt professionals de mogelijkheid om op laagdrempelige wijze met anderen in contact te komen om kennis en ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen. De focus ligt daarbij op het concreet maken: zoeken naar wat kunnen we met elkaar doen? Want dat levert energie op!