Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker

Beroepsnormen voor de beroepsvariant jeugdzorgwerker

De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker, beroepsnormen voor de beroepsvariant jeugdzorgwerker is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers/NVMW het platform en het netwerk van social professionals. De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker staat, als zelfstandige beroepscode, naast wet- en regelgeving, richtlijnen en organisatorische kaders. En is een praktisch te gebruiken en te toetsen ethische leidraad voor de beroepsvariant jeugdzorgwerker.

Deze uitgave is tot stand gekomen in opdracht van de NVMW en Phorza, de voormalige vereniging voor sociale, (ortho)pedagogische en hulpverlenende functies. Deze uitgave is tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van Volkshuisvesting Welzijn en Sport.

Uitgegeven door: NVMW
Jaar: 2012
Ledenprijs: 7,- euro
Niet-ledenprijs: 14,-  euro
Downloaden? Helaas niet mogelijk, maar wel digitaal in te zien.
Bestellen? Klik hier

Beroepscode voor de Maatschappelijk Werker

Collectieve beroepsnormen van het beroep maatschappelijk werker

In deze herziene Beroepscode zijn de collectieve beroepsnormen van het beroep maatschappelijk werker opnieuw vastgelegd. Eerste uitgave van de Beroepscode voor de maatschappelijk werker, 1962. Vorige herziene uitgave, 1999.  Deze volledig herziene uitgave is tot stand gekomen in opdracht van de NVMW en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de NVMW op 30 juni 2010. Alleen in boekvorm verkrijgbaar. Leden ontvangen een Beroepscode gratis in het welkomstpakket.

Uitgegeven door: NVMW (ISBN- 987-90-70620-26-4)
Jaar: 2010 (volledig herziene uitgave)
Ledenprijs: 7,- euro
Niet-ledenprijs: 14,- euro
Downloaden? Niet mogelijk, wel digitaal in te zien.
Bestellen?
Klik hier.

Beroepscode voor de Sociaal Agogisch Werker

Ethische leidraad

De eerste oplage van de beroepscode voor de sociaal agogisch werker en het intern tuchtreglement verscheen in 2010, toen de bestaande beroepscode werd geactualiseerd en het intern tuchtreglement werd gerealiseerd. Dit gebeurde nog onder verantwoordelijkheid van Phorza, de toenmalige beroepsorganisatie voor werkers in de sociaal agogische sector.  Deze tweede editie kent geen inhoudelijke wijzigingen, maar is wel in een geheel nieuw jasje gestoken. De uitgave is samengesteld door Jan Ebskamp en van een voorwoord voorzien door Afra Groen.

Uitgegeven door: NVMW (ISBN 978-90-70620-27-1)
Jaar: 2013
Ledenprijs: 7,- euro
Niet-ledenprijs: 14,- euro
Downloaden? Helaas niet mogelijk, maar wel hier digitaal in te zien.
Bestellen? Klik hier

Competenties Maatschappelijke Ondersteuning

In de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Zelfregie, participatie en sociale samenhang zijn kernbegrippen in de uitvoering van de Wmo. Sociale professionals staan daarom voor een pittige opgave; van hen worden andere vaardigheden gevraagd. Deze uitgave beschrijft een set van tien competenties waar de nadruk op ligt in het werk. Een veldonderzoek in acht gemeenten en 87 initiatieven om sociaal werkers opnieuw te profileren, hebben geleid tot de totstandkoming van deze competenties. Deze competenties zijn opgesteld in nauwe samenwerking met brancheorganisaties, vakbonden, beroepsverenigingen en beroepsonderwijs.

Auteur: Vlaar, P.; Kluft, M.; Liefhebber, S.;

Uitgegeven door: Movisie i.s.m. de NVMW
Jaar: 2013
Ledenprijs: Kosteloos
Niet-ledenprijs: Kosteloos
Downloaden? Klik hier
Bestellen? Klik hier.

De nieuwe editie van de AMW-agenda

Deze agenda is zeer geschikt voor medewerkers werkzaam in het AMW. Door de indeling van 1 dag per pagina is er veel schrijfruimte.
De agenda bevat voorin 32 pagina’s met specifieke informatie voor de sector AMW:

•    Informatie van en over de MO-groep
•    Informatie over de NVMW
•    Lijst met hulpadressen
•    Lijst met hulpverleningswebsites
•    Ruimte voor adressen van samenwerkingspartners

De AMW-Agenda 2013 heeft een  stevig kunstlederen omslag in de kleur metallic blauw. Bij de agenda is een transparante beschermhoes leverbaar, die zorgt dat de agenda mooi blijft en tevens handig is voor het insteken van het adressenboekje en losse notities.

Uitgegeven door: Eilers International
Jaar: 2012
Ledenprijs: 12,25 euro inclusief btw, beschermhoes en administratie- en verzendkosten
Niet-ledenprijs: 12,25 euro inclusief btw, beschermhoes en administratie- en verzendkosten
Downloaden? Niet mogelijk.
Bestellen? Klik hier.

De nieuwe professional en de media: 10 Gouden tips in de omgang met de media.

Om professionals slagvaardiger te maken richting de media, en om berichtgeving rondom het vakgebied te verbeteren, geeft de NVMW de brochure 'De Nieuwe professional en de media' uit.  In het boekje staan 10 gouden tips in de omgang met de media. Ook leert de lezer het maximale  uit een interview te halen, en een goed persbericht op te stellen. Alvast een gouden tip op het gebied van privacy en geheimhoudingsplicht: sla geen deuren dicht!

Uitgegeven door: NVMW
Jaar: 2009
Ledenprijs: 10,- euro of kosteloos als PDF.
Niet-ledenprijs: 20,- euro of 10,- euro als PDF.
Downloaden? Op het ledenportaal (inloggen is noodzakelijk)
Bestellen? Klik hier.

Handreiking Geheimhouding & Privacy

In 2010 was de uitgave Geheimhouding & Privacy nog een op zichzelf staande publicatie van de NVMW. Nu is de volledig herziene uitgave onderdeel van een totaalpakket met masterclasses en een online webdossier met veelgestelde vragen voor leden (inloggen noodzakelijk). Alle teksten zijn afgestemd op de nieuwe Beroepscode voor de maatschappelijk werker (2010) en huidige wetgeving. De nadruk in deze versie ligt op bemoeizorg, verwijsindex risicojongeren en eigenstandige verantwoordelijkheid professionals.
 

Uitgegeven door: NVMW
Jaar: 2011
Ledenprijs: Reader 10,- euro of kosteloos als PDF.
Niet-ledenprijs: Reader 20,- euro of 10,- euro als PDF.
Downloaden? Op het ledenportaal (inloggen is noodzakelijk)
Bestellen?
Klik hier.

Leren dat maatschappelijk werkt

Maatschappelijk werkers hebben een beroep met een belangrijke missie. Zij helpen mensen zich beter te handhaven in de samenleving. Hiervoor hebben zij een krachtige beroepsidentiteit nodig. Die stelt hen in staat zelfbewust en vakkundig te reageren op eisen die worden gesteld. Deze eisen zijn vaak spanningsvol. De wethouder wil dat de maatschappelijk werker met een open vizier 'er op af gaat'; de zorgverzekeraar eist een wetenschappelijk bewezen aanpak; de manager verlangt bureaucratische discipline en de cliënt zelf verwacht behartiging van zijn belangen. Het is een hele kunst om met deze tegenstrijdige eisen om te gaan. Dat geldt zeker in een tijd van economische crisis en bezuinigingen. Versterking van de eigen beroepsidentiteit is nu hard nodig. Auteur Dr. Lies Schilder, directeur NVMW.

Uitgegeven door: Eburon Academic Publishers
Jaar: 2013
Ledenprijs: 39,90 euro
Niet-ledenprijs: 39,90 euro
Downloaden? Niet mogelijk.
Bestellen? Klik hier.

Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk

Social professionals, van werkers in de jeugdzorg, buurt- of schoolmaatschappelijk werk, verstandelijk gehandicaptenzorg tot de reclassering, staan voor vele morele dilemma's. De kwaliteit van de hulpverlening vraagt om meer tijd en aandacht voor morele oordeelsvorming. In de hectiek van werk- en prestatiedruk is daar te weinig tijd voor.

Maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaalagogisch werkers kregen recent een nieuwe beroepscode. Die bieden nieuwe gezichtspunten over de relatie met de eigen organisatie en met de samenleving. In de relatie met de organisatie is dat bijvoorbeeld het aspect van het omgaan met de professionele autonomie van de sociaal werker. Moresprudentie is geschreven vanuit en voor het sociaal werk, maar herkenbaar voor vele hulpverlenende beroepen. Kosten 33,50 euro.

'Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk' (ISBN 9789006952490) - Auteurs: J. Buitink, J. Ebskamp, R. Groothoff.

Uitgegeven door: Uitgeverij ThiemeMeulenhoff. in samenwerking met de NVMW.
Jaar: 2012
Ledenprijs: 33,50 euro exclusief verzendkosten
Niet-ledenprijs: 33,50 euro exclusief verzendkosten
Downloaden? Niet mogelijk.
Bestellen? Klik hier.

Van Beroepscode naar Moresprudentie

Belang van het werken met beroepsethiek en beroepscode voor de:

- Maatschappelijk werker
- Sociaalagogisch werker
- Jeugdzorgwerker

In deze brochure bieden we een korte introductie over het benutten van beroepsethiek en beroepscode in het werk als social professional. De brochure geldt ook als een inleiding voor het boek 'Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk.'

Uitgegeven door: NVMW en ThiemeMeulenhoff
Jaar: 2011
Ledenprijs: Kosteloos in PDF
Niet-ledenprijs: Kosteloos in PDF
Downloaden? Klik hier.
Bestellen? Helaas niet mogelijk.